Inleiding Cursusoverzicht Het Tarot College Inschrijving, Nieuwsbrief Agenda

Meeting the Tarot Astrologie, handlezen en de Tarot The living Tarot 1The living Tarot 2Cursuscentrum CASE

Lezingen, leggingen en workshops Expositie Muziek Producten Overzicht
English

The living Tarot

Ieder mens op deze aarde heeft een zonsopgang meegemaakt, het begin van een nieuwe dag en de belofte van iets dat gaat komen. Alle mensen ervaren ook de zonsondergang, de duisternis van de nacht en de angst voor het onbekende. Veelbetekenend in ieder mensenleven zijn de relaties met onze moeders en vaders. Alle mensen ontvangen zorg en dragen zorg, zijn geweigerd en hebben geweigerd. Iedereen ontmoet het mysterie van 'het andere', een ander mens, het andere geslacht, of zelfs andere kanten van zichzelf.
Iedereen leert lopen, praten, een bestaan opbouwen. Alle mensen ervaren in het leven dag én nacht, man én vrouw, inademen én uitademen, de grootste vreugde én het diepste verdriet. Mensen bouwen hutten, kastelen en carrières, ze zien de vruchten van hun werk beproefd en ondervinden de onvermijdelijke consequenties daarvan.
Ze stellen vragen, over de zin van hun leven, vaak aangewakkerd door ramp of tegenspoed. Allen voelen zich sterk wanneer ze in goede verstandhouding leven met geliefden en onzeker wanneer die verstandhouding slecht is. Iedereen moet verliezen en iedereen moet wachten. Iedereen wordt met leugens en verspilling geconfronteerd. Alle mensen zijn verontrust als hun eigen waarheden wankelen, maar kunnen zich ook bewust zijn van een oneindige waarheid in de sterren, de natuur of in het diepste zelf. Zij wanhopen als zij hun grenzen beseffen en zijn arrogant in het overwinnen daarvan. Zij zullen een buitengewone kracht ontvangen wanneer ze verbonden zijn met een buitengewoon doel. Zij zullen even ontwaken uit de slaap van het alledaagse leven, door in een andere omgeving te zijn, door een onverwachte kans of door een roeping van binnenuit. Alle mensen gaan op in spel, kunst of muziek en keren geïnspireerd, wijs, creatief, bevlogen... terug.

Hierover gaat de Tarot. De essentiële ervaringen van de mensheid, bewaard in een spectrum van 21 invloeden, licht gekleurd door het hier en nu, maar doorschijnend als zij objectief waargenomen worden.
De Tarot gunt ons inzicht en zelfkennis door een spiegel te zijn, klaar om in te kijken. De Tarot is ook een telescoop gericht op het heelal, klaar om doorheen te kijken. Daarom heeft de Tarot geen beperkte houdbaarheidsdatum, maar wordt opnieuw geboren bij elke gelegenheid, de betekenis tijdloos en altijd relevant.

Wij hopen dat u dit ervaart bij een van de activiteiten van het Tarot College.